Jarní sezóna 2018 v novém kabátu? Změny prodiskutované, konečný verdikt teprve padne!

19. 2. 2018 – Příbram – Máme za sebou první ze dvou schůzi všech vedoucích mužstev Příbramské malé kopané a jejich příznivců. Pojďme si tedy shrnout všechny body, které během večera zazněly a mohou se reálně týkat nadcházející sezóny, kterou máme pomalu za dveřmi.

V pátek 16. 2. 2018 se od 18 hodin v restauračních prostorách Atollo Příbram sešla hojná skupina všech, kteří mají co společné s malou kopanou v Příbrami. Všem přítomným byl nastíněn plán změn, které by rád výbor Příbramské malé kopané uskutečnil pro zatraktivnění soutěže a především za účelem přivedení nových tváří do všech lig! Za výbor se zúčastnili diskuze všichni zvolení, tedy předseda Mgr. Milan Vančát, místopředseda Lukáš Trnka a Tomáš Weisheitel. Každý bod, který byl předem avizovaný byl prodiskutován a večer se mohl tedy nést v poklidné a pozitivní atmosféře.

PRVNÍM BODEM, který byl přednesen se týkal nového sponzora FAMK. Tím se stala sázková kancelář Maxi-Tip a.s. Tato společnost nejenom, že bude finančně podporovat Příbramskou malou kopanou, ale dává také možnost jednotlivým týmům získat slevu na startovném! Jaké tedy jsou podmínky získaní slevy?
Aby mužstvo získalo slevu na startovném, musí se jejich hráči registrovat u sázkové kanceláře Maxi-Tip. Každý hráč, který provede registraci, získá vygenerovaný kód a ten předá vedoucímu svého celku. Vedoucí mužstva poté předá všechny vygenerované kódy osobě, která bude odpovědná za schvalování slev pro družstva.
Podle počtu kódů (podle počtu zaregistrovaných hráčů) poté získá mužstvo slevu na startovném ve výši na kterou bude mít nárok. Za každého registrovaného hráče získá celek 200 Kč slevu na startovném a bonusem získá ještě hráč 200 Kč na první sázku na webovém portále sázkové kanceláře Maxi-Tip.

DRUHÝ BOD, který zazněl a byl diskutován byla změna hracího systému Příbramské malé kopané! Jaký nový kabát je tedy reálně ve vzduchu?
Hrací dny by se změnily. Už by se nehrálo každých 14 dní – sobota/neděle, ale přešlo by se na na systém každý týden – pondělí/středa. Hracím časem by se staly časy – 18:00, 19:00, 20:00. Jedno utkání by se hrálo 2 x 25 minut. Každá liga by získala svůj hrací den, nejpravděpodobnější je varianta pondělí – 1.liga, středa – 2.ligaUtkání by se hrála v každém hracím dnu na dvou hřištích. V jednom hracím dnu by mužstvo odehrálo 1 až 2 utkání (v poměru 50 na 50), dle rozpisu. Může se samozřejmě stát, že zápasy v jednom hracím dnu bude muset mužstvo odehrát bez přestávky, ale snahou bude toto eliminovat a vložit mezi pauzu.  Konec přestupního období by se stal víkend před zahájením odvetných zápasů. Po tomto datu už by nebylo možné realizovat jakýkoliv přestup.
Registrace nových hráčů by nově nebyla omezena žádným datem. Omezení by nastalo pouze tehdy, pokud by soutěž opět najela na model základní část – play off. V tu chvíli by registrace nových hráčů byla možná pouze do posledního týdne před odehráním posledních zápasů základní části.

TŘETÍM BODEM se stala úplná novinka v Příbramské malé kopané! Tento nový prvek by měl podpořit vstup nových týmů nebo k udržení stávajících celků, kteří budou mít problém s nedostatkem hráčů. Jedná se o hostování hráče v jiném mužstvu! Za jakých podmínek tedy možno tuto novinku využít?
Každým tým by mohl využít hostování pouze na dva hráče v sezóně, takže na soupisce může mít pouze dva hráče s přívlastkem – hostování. Hostovat půjde pouze ze soutěže do soutěže, to by znamenalo, že hráč z týmu 1.ligy může pouze do 2.ligy a naopak. Hostovat může hráč pouze v 1 týmu v jedné sezóně, nebude tedy možné, po pár zápasech hostování zrušit a udělat si nové v jiném celku. Důležité je, že nebude uplatněno pravidlo, které bylo ve velkém fotbale, tudíž hráč bude moci hrát za oba celky v jednom hracím týdnu. (pondělí – 1.liga, středa – 2.liga). Hostování proběhne pouze se souhlasem nejenom hráče, ale také vedoucích zúčastněných mužstev. Podáno může být ve formě papírové nebo e-mailové, ale v obou verzích se musí objevit podpis zúčastněných. Konec hostování bude stejně jako u přestupů do konce víkendu před zahájením odvetných zápasů.

Na konci schůze už pouze zaznělo, že plánovaný start soutěží je na poslední týden v březnu nebo 1.týden v dubnu. Další informace ohledně přesných termínů bude upřesněno po rozlosování soutěže. Tyto všechny body tedy byli navržené a o jejich přijmutí/zamítnutí se rozhodne na druhé schůzi, která je naplánovaná na pátek 23. 2. 2018 – 18:00 v restauraci Atollo Příbram.
Srdečně jsou opět zvání nejenom všichni vedoucí mužstev, ale také jakýkoliv fanoušek, stávající hráč či potencionální nový hráč nebo celek.

REDAKCE FAMK